API - אינטגרציה
צור קשר
    077-4405268
למי מערכת API מיועדת?

למתכנתים שמעונינים לבצע אינטגרציה ביין מערכת הדיוור של SLNG לאפליקציה/אתר שלהם.

מה מבדיל בין מערכת API של SLNG למתחרים?

פשוט ניתן לעשות הכל!!
שימושים לדוגמא:
הוספת נמענים למערכת.
יציירת הודעת דיוור או SMS חדשה במערכת.
שליחת הודעת דיוור או סמס לנמען בודד או קבוצה וקבלת סטטיסטיקה עבור נמען.
מחיקת נמענים מהמערכת.
עדכון פרטי נמען.
ועוד מגוון רחב של יישומים.
הערה:
בכדי להשתמש ב web service של SLNG יש צורך בפתיחת חשבון וקבלת אישור גישה.